Vasti Eurainen


Vasti Eurainen, Naarihövdingen Halvaris bror och hirdhövding, flankerad av två hirdkämpar.

Foto: Jan-Åke Steenberg