Shamaner från Henkintie


Shamanerna Suom och Outi från Henkintie i Ranikka.

Foto: Belinda Ekström