Kvinnor från Nuoli


Några av kvinnorna från Nuoli i samspråk med Nanna Karpainen.

Från vänster: Nanna; Sirja; Kärsti; Leea.

Foto: Peter Engström