Familjen Karpainen med gäster


Storbondefamiljen Karpainen och deras gäster från grannbyn Nuoli.

Längst fram från vänster: Toor Nannapoika; Ailu Karpainen; Arvo Sirjapoika från Nuoli.

Mellersta raden från vänster: Irmeli, Kärsti och Leea från Nuoli; Heino Karpainen; Levo Karpainen; Nanna Karpainen; Matti Karpainen; Virpi från Nuoli; Hukki Karpainen.

Bakre raden från vänster: Jari Karpainen; Sunna; Ahto och Raino från Nuoli.

Foto: Peter Engström