Familjen Karpainen med gäster


Storbondefamiljen Karpainen och deras gäster från grannbyn Nuoli.

Längst fram från vänster: Mark Sirjapoika; Sirja från Nuoli; Arvo Sirjapoika; Raino, ålderman i Nuoli; Hukki Karpainen; Ahto från Nuoli.

Mellersta raden från vänster: Sunna; Toor Nannapoika; Irmeli från Nuoli; Kärsti från Nuoli.

Bakre raden från vänster: Jari Karpainen; Heino Karpainen; Matti Karpainen; Ailu Karpainen; Nanna Karpainen; Levo Karpainen; Kari från Nuoli; Leea från Nuoli; Virpi från Nuoli.

Foto: Peter Engström