Barn


Ett par av barnen i byn.

Foto: Jenny Drakenlind