Furstliga soldater


Några Furstliga soldater; talviska auxiliärer till vänster och legionärer till höger.

Från vänster: auxiliär Rikka; sergeant Reiko; auxiliär NN; auxiliär Östi; korpral Ikämä; auxiliär Varka; auxiliär NN; auxiliär NN; auxiliär Terje; sergeant Rohr; legionär Nathan; legionär Raju; legionär Raske.

Foto: Peter Engström