Furstlig auxilia


Några talviska auxiliasoldater i Furstens tjänst.

Från vänster: Veine; Orava; Tarko; korpral Arvo; Toiva; Rikka; sergeant Reiko; NN; Östi.

Foto: Peter Engström