Aslak Toikkanen


Aslak Toikkanen, en infödd kerisk spejare för S:t Ahriks Orden.

I bakgrunden syns den Furstlige legionären Hérnan och serjeantbroder Ambrosius av Ordo Alemandi.

Foto: Belinda Ekström