Fru Dorner


Erika Dorner, företrädare för såväl Nordenbund som Stora Havsö.

Foto: Mikael Söderlind