Vanja Olofsdotter


Vanja Olofsdotter, en Gångesläkting som flytt hit från det krigshärjade Gedanien.

Foto: Kalle Ring