Tora Sigvardsdotter


Tora Sigvardsdotter i Anundsgården, Gångeättens huvudkvinna.

Foto: Kalle Ring