Elina Grimsdotter 


Elina Grimsdotter, snickaren Jon Rasks hustru och motvilliga medbrottsling.

Foto: Kalle Ring