Tore Vidarsson 


Tore Vidarsson, jägare och daglönare.

Foto: Kalle Ring