Riddarsyster Vendela


Riddarsyster Vendela von Siemens, Slagbjörnsordens sändebud.

Foto: Torgny Johansson