Randgrid Åldriga


Randgrid Åldriga, dvärgkonungen Grunni Stenfasts av Steinheim sändebud.

Foto: Niklas Silfwerling