Tiggare


Några av de tiggare och krigsflyktingar som gästade gillet under aftonen. En av dem visade sig emellertid inte riktigt vara vid liv.

Foto: Markus Waltersten