Auxilia och legionär


Några av de Furstliga soldater som angrep Lyktgubben och dess besökare:

två talviska auxiliärer, vildmannen Vind och legionär Kari.

Foto: Peter Engström