Den talviska familjenDen talviska familj som flyttat in på Skogvaktargården, den tidigare Snickargården. 

Från vänster: Irja Levotytär; Minna Levotytär; Hildur Grimsdotter från Råbro, en vän till familjen; Aino Inkerintytär; Reike Vastipoika; Vasti.  

Foto: Frida Pihl