Hildur och AinoHildur Grimsdotter från Råbro och Aino Inkerintytär från Talvala, två sockenbor som hade ett förflutet i Furstlig tjänst i Österlandet.

Foto: Dan Grönlund