Köpman och kapare


Fru Erika Dorner, Nordenbunds utsända, samt företrädarna för de Fria Skepparna på Örike: kapten Rabi Meyer och Örikes nya ståthållare, riddar Sulmari Aarvasti.

Foto: Markus Waltersten