Gedaniens hov


Gästerna från den gedanske kungens familj och hov.

Från vänster: prinsessa Elena Araldsdotter; friherre Peder Jakobsson Silvertuna, Gedaniens riksmarsk; kronprinsessa Adriana Imrarsdotter; kung Imrar IX av Gedanien; jungfru Miranda Akvinsdotter Örnkloo.

Foto: Markus Waltersten