Sten och Ylva


Sten Pålsson och Ylva Larsdotter, ett par daglönare som sökt arbete och skydd hos Valeätten.

Foto: Ottar Kraemer