Jante och Sol


Den arosiske magikern Jante Torsson och shamanen Sol från Björnstammen.

Foto: Camilla Mörn