Tussa Bedasdotter


Tussa Bedasdotter, en daglönare från trakten.

Foto: Theo Axner