Portfararna


Fem av de sex från båda sidor som överlevt resan på andra sidan porten. Resan hade slutit dem hårt samman trots att de börjat den som fiender.

Från vänster: Fenri, f d Rödkåpa; Ingrid Sivsdotter, margholisk motståndskämpe; Rakel, f d Salamander; adept Kari, gedansk magiker; Eskil Bursson, gedansk spejare för Nyckelns Väktare.

Foto: Theo Axner