Fru Rana


Fru Rana Rakelsdotter, ett av sändebuden från Gautrike och drottning Yrjas förtrogna.

Foto: Ottar Kraemer