Gautrikes sändebud


Sestrid Seborgsdotter och Rana Rakelsdotter, sändebud för drottning Yrja av Gautrike.

Foto: Markus Waltersten