Tyra Knutsdotter


Tyra Knutsdotter, en margholisk bonde som deporterats till Talvala.

Foto: Susanna Torstensson