Handelsresande från Moinkka


Toikka, Hakon och Jussi, de tre handelsresandena från Moinkka.

Foto: Theo Axner