Trosspiga och dvärg


Satu, en Furstlig trosspiga, och dvärgingenjören Rungrim Styggfot Gandulvsson.

Foto: Susanna Torstensson