Outi


Outi Henkintienen, hövding Vainos kusin och lärling till Suom sejderska.

Foto: Belinda Ekström