Köpmän


Några av de handelsresande som lockats till marknaden vid Henkintie.

Foto: Susanna Torstensson