Juha


Juha, hövding Vaino Henkintienens jovialiske make.

Foto: Theo Axner