Ida Henkintienen


Ida Henkintienen, yngre syster till hövding Vaino.

Foto: Theo Axner