Tova


Tova Botvidsdotter, en piga vid klostret som visade sig ha magisk begåvning.

Foto: Theo Axner